Điểm sáng ở Thạnh Mỹ Tây

Trong các năm qua, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần đáng kể trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để có được những thành công này phải kể đến vai trò quan trọng của UBMTTQ xã cùng với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Điểm sáng ở Thạnh Mỹ Tây - Ảnh 1

Theo ông Lương Văn Tú Cường, Chủ tịch UBMTTQ xã Thạnh Mỹ Tây, trước tình hình một số công trình, dự án, nhà thầu thi công chất lượng không cao, đơn vị tư vấn, giám sát lỏng lẻo, năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tình trạng đơn vị thi công cắt xén vật tư, tự ý thay đổi hoặc pha trộn kết cấu vật liệu kém chất lượng, dẫn đến công trình chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công bị chậm trễ, UBMTTQ xã cùng với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) đã xây dựng quy chế phối hợp giám sát các công trình thi công trên địa bàn, giám sát từ lúc khởi công đến khi hoàn thành, tổng vốn đầu tư để nhân dân cùng tham gia được biết.

Ban Thường trực Mặt trận chủ trì lựa chọn những người có uy tín và am hiểu về chuyên môn trên lĩnh vực cần giám sát thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đối với Ban Thanh tra nhân dân (TTND), xã Thạnh Mỹ Tây cũng chọn những người có uy tín, am hiểu về xây dựng và không có kiêm nhiệm công việc khác nên rất thuận lợi trong hoạt động, từ đó dành nhiều thời gian nghiên cứu và chủ động đi giám sát, tham gia cùng với Mặt trận trong việc giám sát các công trình trên địa bàn nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương giám sát chất lượng, các công trình đúng theo thiết kế và đảm bảo chất lượng.

Theo ông Cường, từ năm 2010 đến năm 2015, Ban TTND đã giám sát 111 công trình, cầu, đường giao thông nông thôn, đê bao, xây dựng trường học, xây dựng trạm y tế, làm cống, xây dựng sữa chửa vỉa hè ở các trường học… Qua đó đã phát hiện nhiều công trình sai sót với bản thiết kế như: Công trình đê bao, theo bản thiết kế mặt đê bao là 5m nhưng đến khi thực hiện giám sát thì có nơi 4m, 4,5m, 4,7m; công trình xây dựng trường học, nhà thầu lấy cát lấp làm cát xây; dây điện lớn làm dây điện nhỏ không chất lượng…

Từ những sai sót trên, Ban TTND và GSĐTCCĐ báo cáo về Ủy ban MTTQ xã; Ủy ban MTTQ xã phối hợp với UBND xã mời chủ đầu tư làm việc để khắc phục tình trạng trên theo đúng thiết kế.

Theo ông Cường, qua thực tế cho thấy hoạt động TTND và GSĐTCCĐ ở Thạnh Mỹ Tây đạt được kết quả tốt là do được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ huyện và sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ và UBND xã, trong tổ chức thực hiện biết lựa chọn người có tâm, có tầm, có uy tín và am hiểu nhất định về lĩnh vực cần giám sát; khi giám sát phát hiện trường hợp sai sót các cơ quan chức năng cần phải nghiêm túc xử lý, buộc đơn vị thi công khắc phục làm đúng theo bản thiết kế.

Đặc biệt, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm trong việc hỗ trợ kinh phí và kịp thời động viên tinh thần cho các thành viên Ban TTND và GSĐTCCĐ thực thi nhiệm vụ của mình.

Thanh Khiết

Từ khóa

điểm sang thạnh mỹ tây