Điểm sáng của nền giáo dục Việt Nam

Đối với người Hà Nội, cái tên nữ sinh Đồng Khánh vốn đã rất quen thuộc, bởi cái tên ấy gắn liền với ngôi trường mang nhiều dấu ấn của lịch sử Hà Nội - trường Đồng Khánh - Trưng Vương. 90 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay trường Đồng Khánh Trưng Vương không chỉ là niềm tự hào của mỗi người dân Hà Nội, mà còn là điểm sáng của nền giáo dục Việt Nam. Xem chi tiết...