Điểm mới về chính sách tiền lương

Giải đáp câu hỏi của người lao động liên quan đến những điểm mới về chính sách tiền lương, chuyên gia Vũ Minh Huyền cho biết, đối với trưởng các đoàn thể tại phường, theo dự thảo lương mới, sẽ được hưởng mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương hiện hưởng. 5 năm sau khi bầu hoặc bổ nhiệm lại sẽ tiếp tục được nâng lên.

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/diem-moi-ve-chinh-sach-tien-luong-1573.media