Điểm mới trong Phiếu đăng ký dự thi ĐH, CĐ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hồ sơ ĐKDT không có gì thay đổi, vẫn gồm 16 mục như năm trước. Chỉ có duy nhất 1 thay đổi nhỏ khác năm trước

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=134043