Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ

Thế hệ bản lề là những người trẻ năng động, có tư duy nhạy bén, thuộc thế hệ 8X-9X.

Thế hệ 6X-7X (baby boomers) và thế hệ bản lề (8X - 9X) là hai thế hệ có đóng góp lớn cho sự thay đổi của thế giới. Hai thế hệ này khác nhau về rất nhiều thứ, đặc biệt là cách làm việc.

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 1

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 2

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 3

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 4

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 5

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 6

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 7

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 8

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 9

Điểm khác biệt giữa thế hệ bản lề và thế hệ cũ - Ảnh 10

Theo Lê Trung Đức (Designmantic)