Điểm đến hấp dẫn với giới doanh nghiệp Nhật Bản

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tại hội nghị "Tương lai châu Á" lần thứ 14 diễn ra tại thủ đô Tô-ki-ô (Nhật Bản) vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) A-ki-ra A-ma-ri cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn, có khả năng đuổi kịp mức độ phát triển của các nước đang phát triển trong khu vực...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.35259.qdnd