Điểm danh những đơn vị nợ tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường ở Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình vừa yêu cầu 12 chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế, phí đối với các dự án được cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo thống kê, từ tháng 01/2023 đến nay, UBND tỉnh Bắc Kạn đã cấp quyền khai thác khoáng sản (đất) cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh để thực hiện 25 dự án.

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế, phí. Ảnh minh họa

Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế, phí. Ảnh minh họa

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án khi triển khai các dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng tài nguyên khoảng sản là: Đất, đá, cát, sỏi… để san lấp, đắp nền, làm mặt bằng, phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp quyền khai thác khoáng sản từ đầu năm 2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện: Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm; CTCP Tập đoàn đầu tư Tây Bắc, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1: Chấp hành nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định, thời hạn nộp xong, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh) chậm nhất trước ngày 31/10/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: “Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện”.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/diem-danh-nhung-don-vi-no-tien-thue-tai-nguyen-va-phi-bao-ve-moi-truong-o-bac-kan-393900.html