Điểm danh 5 thủ khoa vào lớp 10, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình

Ngày 14/6, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chính thức phê duyệt và công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Theo danh sách, tính đến nay, trường có 5 thí sinh thủ khoa các lớp chất lượng cao Toán, Văn, Anh và lớp phổ thông. Trong đó có 2 thí sinh đồng thủ qua (cùng điểm) lớp chất lượng cao Toán với 42,5 điểm.

Ngày 14/6, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã chính thức phê duyệt và công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Theo danh sách, tính đến nay, trường có 5 thí sinh thủ khoa các lớp chất lượng cao Toán, Văn, Anh và lớp phổ thông. Trong đó có 2 thí sinh đồng thủ qua (cùng điểm) lớp chất lượng cao Toán với 42,5 điểm.

Cụ thể, thủ khoa lớp chất lượng cao Anh là thí sinh Nguyễn Quang Minh, học sinh Trường THCS Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình với tổng điểm 45,5 (điểm môn chất lượng cao nhân đôi). Trong đó, điểm các môn chung: Văn 8.5, Anh 9.75, Toán 8.25. Điểm môn chất lượng cao Anh 9.

Thí sinh Nguyễn Quang Minh, thủ khoa lớp chất lượng cao Anh, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thí sinh Nguyễn Quang Minh, thủ khoa lớp chất lượng cao Anh, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thủ khoa lớp chất lượng cao Toán là thí sinh Hoàng Thảo Linh, học sinh Trường THCS thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong với tổng điểm 42,25 điểm (điểm môn chất lượng cao nhân đôi). Trong đó, điểm môn chung: Văn 8.5, Anh 8.5, Toán 8.25. Điểm môn chất lượng cao Toán 8.

Thí sinh Hoàng Thảo Linh, thủ khoa lớp chất lượng cao Toán, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thí sinh Hoàng Thảo Linh, thủ khoa lớp chất lượng cao Toán, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Đồng thủ khoa lớp chất lượng cao Toán là thí sinh Bùi Minh Hiển, học sinh Trường THCS Kim Đồng, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc với tổng điểm 42,25 (điểm môn chất lượng cao nhân đôi). Trong đó, điểm môn chung: Văn 8, Anh 9.75, Toán 8.5. Điểm môn chất lượng cao Toán 7,5.

Thí sinh Bùi Minh Hiển, thủ khoa lớp chất lượng cao Toán, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thí sinh Bùi Minh Hiển, thủ khoa lớp chất lượng cao Toán, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thủ khoa lớp chất lượng cao Văn là thí sinh Đặng Bảo Ngọc, học sinh Trường TH&THCS Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình với tổng điểm 40,75 (điểm môn chất lượng cao nhân đôi). Trong đó, điểm môn chung: Văn 8.75, Anh 7.5, Toán 7.5. Điểm môn chất lượng cao Văn 8.

Thí sinh Đặng Bảo Ngọc, thủ khoa lớp chất lượng cao Văn, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thí sinh Đặng Bảo Ngọc, thủ khoa lớp chất lượng cao Văn, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thủ khoa lớp phổ thông là thí sinh Bùi Trung Kiên, học sinh Trường TH&THCS Địch Giáo, huyện Tân Lạc với tổng điểm 41,25 (môn Toán, Văn nhân đôi). Trong đó, môn Văn 9, Anh 8.25, Toán 7.

Thí sinh Bùi Trung Kiên, thủ khoa lớp phổ thông, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Thí sinh Bùi Trung Kiên, thủ khoa lớp phổ thông, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

H.T

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/218/190366/diem-danh-5-thu-khoa-vao-lop-10,-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-thpt-tinh-hoa-binh.htm