Điểm chuẩn Trường đại học Xây dựng Hà Nội năm 2024 theo phương thức xét học bạ

Ngày 19/6, Trường đại học Xây dựng Hà Nội công bố kết quả xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ). Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mức 27,50 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét học bạ của Trường đại học Xây dựng Hà Nội cụ thể như sau:

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-nam-2024-theo-phuong-thuc-xet-hoc-ba-post815115.html