Điểm chuẩn nhiều ngành chạm ngưỡng tối đa

Hiện nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm (bằng học bạ, thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…). Trong đó, nhiều ngành của nhiều trường có mức điểm rất cao là 29 thậm chí chạm ngưỡng tối đa 30.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/diem-chuan-nhieu-nganh-cham-nguong-toi-da-125161.htm