Điểm chuẩn học bạ của Học viện Ngân hàng (đợt 1)

Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển với các phương thức xét tuyển sớm năm 2024.

Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm tại Trụ sở Học viện Ngân Hàng (NHH)

Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Điểm chuẩn xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Lưu ý:

- Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đã bao gồm điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Đối với chứng chỉ IELTS: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6; 23,3; 24,9 tương ứng với một số thí sinh ở khu vực 3 đạt điểm IELTS lần lượt là 6.0; 6.5; 7.0; 7.5.

- Đối với chứng chỉ TOEFL iBT: Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển 20; 21,6; 23,3; 24,9 tương ứng với một số thí sinh ở khu vực 3 đạt điểm TOEFL iBT lần lượt là 80; 87; 94; 100.

Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT: từ 315 điểm trở lên

Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm tại Phân hiệu Bắc Ninh (NHB)

Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT: từ 200 điểm trở lên

Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội: từ 75 điểm trở lên

Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm tại Phân viện Phú Yên (NHP)

Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT: từ 150 điểm trở lên

Năm 2024, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 3.514 chỉ tiêu, với 5 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và xét học bạ (dự kiến 20% chỉ tiêu), Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế (15%), Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội (15%), Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (50%).

Ngọc Châm

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/diem-chuan-hoc-ba-cua-hoc-vien-ngan-hang--dot-1-122488.htm