Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Đây là mức điểm dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 0,5 điểm và khu vực tuyển sinh là 1,0 điểm.

- Điểm trúng tuyển NV1: Ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 (HSPT – KV3) Hệ Đại học Điều khiển tàu biển 101 A 13 Khai thác máy tàu thủy 102 A 13 Điện và tự động tàu thủy 103 A 13 Điện tử viễn thông 104 A 15,5 Tự động hóa công nghiệp 105 A 13 Điện công nghiệp 106 A 13 Thiết kế thân tàu thủy 107 A 13 Cơ giới hóa xếp dỡ 108 A 13 Xây dựng công trình thủy 109 A 13 Xây dựng cầu đường 111 A 16 Công nghệ thông tin 112 A 14 Cơ khí ô tô 113 A 13,5 Máy xây dựng 114 A 13 Mạng máy tính 115 A 13 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 116 A 17 Quy hoạch giao thông 117 A 13 Công nghệ đóng tàu 118 A 15 Thiết bị năng lượng tàu thủy 119 A 13 Xây dựng đường sắt - Metro 120 A 13 Kinh tế vận tải biển 401 A 15 Kinh tế xây dựng 402 A 15,5 Quản trị logistic và vận tải đa phương thức 118 A 14 Hệ Cao đẳng Điều khiển tàu biển C65 A 10 Khai thác máy tàu thủy C66 A 10 Công nghệ thông tin C67 A 10 Cơ khí ô tô C68 A 10 Kinh tế vận tải biển C69 A 10 Xét tuyển NV2, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 (điền đủ các thông tin đăng ký NV2) qua đường bưu điện cho Phòng Đào tạo – trường Đại học Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh đến hết ngày 10/09/2009 (theo dấu bưu điện). Trường sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống cho đủ chỉ tiêu. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố tại trường và trên website: www.hcmutrans.edu.vn Ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm NV2 Chỉ tiêu Hệ Đại học Điều khiển tàu biển (Chỉ tuyển nam) 101 A 13 47 Khai thác máy tàu thủy(Chỉ tuyển nam) 102 A 13 75 Điện và tự động tàu thủy 103 A 13 30 Cơ giới hóa xếp dỡ 108 A 13 25 Xây dựng công trình thủy 109 A 13 53 Máy xây dựng 114 A 13 35 Mạng máy tính 115 A 13 30 Quy hoạch giao thông 117 A 13 13 Thiết bị năng lượng tàu thủy 119 A 13 40 Xây dựng đường sắt - Metro 120 A 13 37 Hệ Cao đẳng Điều khiển tàu biển (Chỉ tuyển nam) C65 A 10 80 Khai thác máy tàu thủy(Chỉ tuyển nam) C66 A 10 80 Công nghệ thông tin C67 A 10 75 Cơ khí động lực C68 A 10 65 Kinh tế vận tải biển C69 A 10 70 Đoàn Quý Tra cứu điểm tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2009: Tra điểm thi, soạn DT Sốbáodanh gửi 998, ví dụ soạn DT BKAA04696 gửi 998 Tra xếp hạng, soạn CT Sốbáodanh gửi 8399, ví dụ soạn CT QHTA04528 gửi 8399 Tra điểm chuẩn, soạn DC Mãtrường gửi 998, ví dụ soạn DC XDA gửi 998 Dự đoán Đậu hay Trượt, soạn DC Sốbáodanh gửi 8599, ví dụ soạn DC TLAA11276 gửi 8599