Điểm chuẩn các trường khối công an tăng mạnh

Năm nay, điểm chuẩn các trường khối ngành công an đều tăng. Điển hình, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 27,5.

Chiều qua (12/8), các trường đại học, học viện công an đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013.

Ảnh minh họa

Cụ thể điểm chuẩn từng trường là:

Học viện An ninh Nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ An ninh Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 27 điểm

Khối A1: Nam – 22 điểm, Nữ - 26 điểm.

Khối C: Nam - 22 điểm, Nữ - 26,5 điểm.

Khối D1: Nam - 21,5 điểm, Nữ - 24,5 điểm.

Luật Khối A: Nam – 24,5 điểm, Nữ – 26 điểm.

Khối C: Nam - 23 điểm, Nữ – 25,5 điểm.

Khối D1: Nam - 22,5 điểm, Nữ - 26 điểm.

Công nghệ thông tin: Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Khối A1: Nam - 21,5 điểm, Nữ – 25 điểm.

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước: Khối C: Nam - 23 điểm, Nữ - 27 điểm.

Khối D1: Nam - 22 điểm, Nữ - 26 điểm.

Ngôn ngữ Anh: Khối D1: Nam – 23,5 điểm, Nữ - 33 điểm.
Ngôn ngữ Trung: Khối D1: Nam - 25 điểm, Nữ - 30 điểm.

Học viện Cảnh sát nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ Cảnh sát Khối A: Nam – 26,5 điểm, Nữ – 27,5 điểm.

Khối A1: Nam – 21 điểm, Nữ - 25 điểm.

Khối C: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 26 điểm.

Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25 điểm.

Ngôn ngữ Anh Khối D1: Nam – 23 điểm, Nữ – 30 điểm.

Đại học An ninh Nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ An ninh Khối A: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Khối A1: Nam – 20,5 điểm, Nữ - 24 điểm.

Khối C: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25 điểm.

Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 23,5 điểm.

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ Cảnh sát Khối A: Nam – 24 điểm, Nữ – 26 điểm.

Khối A1: Nam – 22 điểm, Nữ - 24 điểm.

Khối C: Nam - 21 điểm, Nữ – 24 điểm.

Khối D1: Nam – 21,5 điểm, Nữ – 24 điểm.

ĐH Kỹ thuật hậu cần CAND

Điểm chuẩn Khối A Khối A1

Nam Nữ Nam Nữ
Phía Bắc 22,5 25 19 22,5
Phía Nam 18,5 22,5 15 21,5