Điểm báo ngày 11/10/2016: Phải tạo được cao trào chống tham nhũng

Những nội dung chính: Vượt qua rào cản,Căn nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,“ Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước...

Điểm báo ngày 11/10/2016: Phải tạo được cao trào chống tham nhũng - Ảnh 1

- Tờ Đại biểu nhân dân “ Vượt qua rào cản”. Có nhiều nguyên nhân như là sức cạnh tranh của doanh nghiệp thấp, nợ công tăng cao. Cần phải nhìn thẳng để gỡ khó, mở lối ra cho nền kinh tế phải bắt nguồn từ bộ máy về con người, bộ máy yếu kém con người chưa thoát ra được tư duy bạc tiền nhà đất, cài con cắm cháu thì thực sự là mối lo của thời đại. Bởi vậy, càng hiểu vì sao hội nghị BCH TW Đảng những ngày này đang nóng bóng, quyết tâm xử lý bằng được những mối lo thời đại ấy.

- Tờ Đại đoàn kết “ Phải tạo được cao trào chống tham nhũng”. Theo ông Nguyễn Túc Ủy viên đoàn Chủ tịch, Ủy Ban TW mặt trận Tổ Quốc Việt Nam muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự, dân chủ thực sự để người dân giám sát, từ đó hạn chế đẩy lùi thoái hóa biến chất của các cán bộ viên chức các cơ quan nhà nước.

- Tờ Lao động “ Căn nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Thực tế ấy đã đặt ra yêu cầu phải có nghị quyết tiếp theo để xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, đồng thời phải chỉ ra cho được một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hóa cụ thể là ai.

- Tờ Thời báo kinh tế Việt Nam “ Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước”. Chính phủ đang thể hiện một thái độ cứng rắn chưa từng có để vực dậy khu vực doanh nghiệp Nhà nước, cũng như đưa hoạt động tại đây đưa đi vào hiệu quả sau một thời gian quá dài được cưng chiều.

- Theo vtv.vn