Điểm báo ngày 1/11/2016: Rừng gỗ lớn bị phá ở Quảng Bình

Những nội dung chính: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; Làm gì để giảm chi tiêu công, tránh lãng phí?..

Điểm báo ngày 1/11/2016: Rừng gỗ lớn bị phá ở Quảng Bình - Ảnh 1

- Tờ Nhân dân "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái". Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nghị quyết đã chỉ ra một cách hệ thống những biểu hiện của suy thoái. Ví dụ như cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỉ, thực dụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ mắc bệnh thành tích, quan liêu xa rời quần chúng, tham ô, tham nhũng, thao túng công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền...Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn tới tự chuyển biến, tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn thậm chí là rất ngắn. Nếu không ngăn chặn đẩy lùi kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.

- Tờ Lao động "Làm gì để giảm chi tiêu công, tránh lãng phí?". Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định sử dụng tài sản công còn sai công năng về lãng phí. Theo Nguyên viện trưởng viện chiến lược phát triển của Bộ kế hoạch và đầu tư Ts. Lưu Bích Hồ thì thực tế hiện nay càng đòi hỏi, phải thể hiện rõ quan điểm chính phủ kiến tạo, liêm khiết. Nguyên Thống đốc ngân hàng nhà nước Cao Sỹ kiên cho rằng: "hãy tiết kiệm bắt đầu từ việc nhỏ nhất".

- Tờ Pháp Luật "Tôi Bổ nhiệm lãnh đạo là vì nhân dân". Nguyên Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản khi được hỏi về việc bổ nhiệm 43 lãnh đạo cấp phòng tại sở này, những quyết định bổ nhiệm khiến hiện tại sở này có 44 lãnh đạo và vỏn vẹn 2 nhân viên. Lý do mà ông Nguyên Giám đốc Sở này đưa ra là khối lượng công việc quá lớn nên ông việc bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo đó là quyết định vì dân, chứ không phải vì cá nhân ông.

- Tờ Nông nghiệp Việt Nam "Rừng gỗ lớn bị phá ở Quảng Bình". Tại những rừng gỗ lớn của ở Huyện Minh Hóa - Quảng Bình. Những khoảng rừng tan hoang không hề hiếm gặp với hàng loạt cacs cây gỗ lớn bị đốn hạ, nhiều cây ngổn ngang chờ lâm tặc vận chuyển đi như trốn không người. Ấy vậy mà chủ rừng ông Giám đốc lâm trường tỉnh Minh Hóa lại khẳng định: Việc phá rừng ở địa bàn, ông mới được nghe chứ trước đây thì không hề có và ông sẽ nhắc nhở anh em tăng cường kiểm tra, kiểm soát để báo cáo cho cơ quan chức năng.

- Theo vtv.vn