DID: Lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ đạt 1 tỷ đồng

(Vietstock) – Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 của CTCP DIC Đồng Tiến (HNX: DID) vỏn vẹn 1 tỷ đồng, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3, doanh thu thuần của công ty đạt 34.7 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận gộp lại giảm gần 33% so cùng kỳ khi đạt 3.9 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý trong kỳ đều tăng so cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 1/3 so cùng kỳ và đạt hơn 1 tỷ đồng.

Theo giải trình của công tty, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm là so cùng kỳ năm trước là do quý 3/2011, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh làm chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng (đặc biệt là giá xi măng, cát, đá, thép). Trong khi đó, giá bán các sản phẩm đầu ra cạnh tranh không tăng được tương xứng làm tỷ trọng giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần tăng từ 82% (quý 3/2010) lên gần 89% (quý 3/2011).

Ngoài ra, trong quý 3/2011, lạm phát trong nước tăng, lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng làm chi phí lãi vay quý 3 năm nay tăng hơn 20% so cùng kỳ, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của công ty.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ở mức 109 tỷ đồng , cao hơn cùng kỳ năm 2010 gần 35%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7.3 tỷ đồng , giảm 17% so cùng kỳ.