Dịch vụ tư pháp công trực tuyến sẽ được thí điểm trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân Tối cao công bố quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 422/QĐTTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong đó có dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án.

Trong thời gian từ năm 2021-2022, Vụ Tổng hợp Tòa án Nhân dân Tối cao đã phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện việc xây dựng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Từ 1/10 đến 31/10, Tòa án sẽ thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí trực tuyến tại 5 đơn vị tại Hà Nội.

Từ 1/10 đến 31/10, Tòa án sẽ thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí trực tuyến tại 5 đơn vị tại Hà Nội.

Đến nay, phần mềm cung cấp dịch vụ tư pháp công này đã hoàn thiện về kỹ thuật, nội dung sẵn sàng đưa vào sử dụng. Trên cơ sở kết quả hoàn thiện phần mềm, từ ngày 01/10 đến hết 31/10/2022, Tòa án sẽ thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí trực tuyến tại 5 đơn vị: Tòa án nhân dân quận Long Biên; Tòa án nhân dân quận Đống Đa; Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Tòa án nhân dân quận Gia Lâm; Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Tòa án Nhân dân Tối cao Phạm Công Tuyến cho biết, sau 1 tháng triển khai thí điểm dịch vụ công nêu trên tại các đơn vị quận, huyện thuộc TP. Hà Nội, sẽ tổng hợp đánh giá và báo cáo lãnh đạo hai cơ quan cho triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Việc đưa vào sử dụng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền tạm ứng án phí nhanh chóng, tiện lợi, có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, chờ đợi so với phương thức nộp tiền tạm ứng án phí truyền thống.

Phần mềm cung cấp dịch vụ công tư pháp nêu trên gồm 03 nhóm tính năng chính:

1. Nhóm tính năng dành cho công dân: Nhóm tính năng này bao gồm các thông tin tra cứu tạm ứng án phí, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Nhóm tính năng dành cho Tòa án nhân dân: Cung cấp thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, mã tra cứu nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án để tống đạt cho người dân, doanh nghiệp thực hiện được việc nộp tiền tạm ứng án phí trực tuyến trên Công dịch vụ công Quốc gia.

3. Nhóm tính năng dành cho các cơ quan Thi hành án dân sự: Kết nối liên thông các thông tin về thông báo nộp tiền tạm ứng án phí Tòa án đã phát hành cần thu nộp; quản lý thông tin thu nộp tiền tạm ứng án phí theo nghiệp vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp; nhận các thông tin tạm ứng án phí đã thực hiện nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Huệ Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dich-vu-tu-phap-cong-truc-tuyen-se-duoc-thi-diem-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-d174256.html