Dịch vụ săn cá sấu khổng lồ

    Gốc

    (ĐST7) Đến với Dịch vụ Săn cá sấu tại Melbourne, Australia, bạn sẽ có dịp được săn bắn những con cá sấu lớn bằng cỡ “loại cá sấu thời tiền sử” (theo lời quảng cáo của dịch vụ),

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/10/mlnews.2007-10-05.1689532727