Dịch vụ hành chính công sẽ làm việc từ 9 đến 15 giờ?

    Gốc

    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.HCM đã hoàn tất phương án bố trí giờ làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp, gửi Ban An toàn giao thông để trình lãnh đạo TP xem xét.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/10/20/213021.tno