Dịch vụ Fone backup của Mobifone

Đây là một dịch vụ giá trị gia tăng có thể giúp khách hàng sao lưu, đồng bộ danh bạ và lịch làm việc trên máy di động của mình lên website của MobiFone thông qua kết nối GPRS.