Dịch vụ ĐTDĐ 3G Việt Nam: Một năm nhìn lại

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Kể từ khi S-Fone công bố triển khai 3G từ tháng 10 năm ngoái, đến nay dịch vụ ĐTDĐ 3G tại Việt Nam vừa tròn 1 năm. Nhìn lại những gì đã qua, chúng ta có thể thấy bức tranh toàn cảnh về 3G...

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5d5e5f59&t=mzdetail