Dịch vụ công trực tuyến đến với người dân miền núi

Với những kết quả mà dịch vụ công trực tuyến đạt được ở huyện Nam Đông đã tạo ra sự thông thoáng, cởi mở từ bộ máy hành chính minh bạch, thân thiện giữa chính quyền và người dân.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/video/dich-vu-cong-truc-tuyen-den-voi-nguoi-dan-mien-nui-1874417.html