Dịch trên gia cầm và gia súc tiếp tục phát thêm

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO)- Trong khi dịch cúm gia cầm tìm đến Vĩnh Long, dịch lở mồm long móng xuất hiện tại Hà Tĩnh thì dịch tai xanh tiếp tục phát thêm tại một số tỉnh đang có dịch.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/166573