Dịch tiêu chảy cấp: Các địa phương dồn sức chống dịch

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Dịch đang có chiều hướng lây lan với số bệnh nhân mắc vẫn tiếp tục gia tăng. Tính đến trưa ngày 5/11, dịch tiêu chảy cấp đã lan ra 11 tỉnh thành, trong đó có thêm tỉnh mới phát dịch là Nghệ An.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/149541