Dịch tay chân miệng đang lây lan nhanh, giám sát chặt khối trường mầm non

Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, virus bệnh truyền nhiễm có nguy cơ phát triển, lây lan trong cộng đồng, trong đó có bệnh tay chân miệng. Theo dự báo, trong gian tới, số ca mắc và ổ dịch, chùm ca bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/dich-tay-chan-mieng-dang-lay-lan-nhanh-giam-sat-chat-khoi-truong-mam-non-post291945.html