Dịch lợn tai xanh tái phát ở tỉnh Bình Phước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo báo cáo ngày 28-5 của Cục Thú y, phát hiện thêm tỉnh mới là Bình Phước và một xã mới thuộc tỉnh Vĩnh Long có dịch lợn tai xanh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123058&sub=127&top=39