Dịch lợn “tai xanh“ phát thêm tại Khánh Hòa và Cà Mau

    Gốc

    (HNMĐT) - Sau khi tìm đến 2 tỉnh trên, dịch bệnh lại tiếp tục phát thêm làm hơn chục con lợn mắc bệnh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/145657