Dịch cúm gia cầm phát thêm tại Trà Vinh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Dịch đã phát ra tại 1 hộ chăn nuôi ngan và 1 hộ chăn nuôi vịt ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155021