Dịch Covid-19: Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài

  26 liên quanGốc

  Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã và đang trao đổi với các cơ quan chức năng ở sở tại; đề nghị tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe, chăm sóc y tế, tiêm chủng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

  Ngày 24/6, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Việt Nam đề nghị các nước, vùng lãnh thổ tiêm chủng cho người Việt Nam ở sở tại, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

  Ảnh minh họa.

  "Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua và hiện nay, Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo Bộ Ngoại giao thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên giữ liên lạc, kịp thời động viên, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết", bà Lê Thị Thu Hằng nói.

  Theo bà Lê Thị Thu Hằng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng trao đổi với các cơ quan chức năng ở sở tại; đề nghị tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe, chăm sóc y tế, tiêm chủng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có những người lao động Việt Nam ở nước ngoài./.

  Hùng Cường/VOV.VN

   Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/dich-covid-19-uu-tien-cao-nhat-cho-cong-tac-bao-ho-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-868718.vov