Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Á

    VNEWS
    147 liên quanGốc

    Trong khi số ca nhiễm mới COVID-19 tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ đã giảm mạnh thì tại một số quốc gia châu Á, số ca mắc mới lại gia tăng.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/dich-covid-19-tiep-tuc-dien-bien-phuc-tap-tai-chau-a-214469.htm