Dịch COVID-19 hạ nhiệt tại châu Á

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    190 liên quanGốc

    Tình hình dịch COVID-19 ở châu Á đang có những dấu hiệu hạ nhiệt, tạo điều kiện cho các nước trong khu vực thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại đất nước và sống chung an toàn với đại dịch.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dich-covid-19-ha-nhiet-tai-chau-a-36881.htm