Dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    190 liên quanGốc

    Chuyên gia WHO tại Việt Nam nhận định, dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến càng phức tạp.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dich-covid-19-chua-the-kiem-soat-hoan-toan-truoc-nam-2023-52562.htm