Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội

Sáng 11/10/2016, hàng cây xanh trên phố Kim Mã bắt đầu được cắt tỉa, chặt hạ, di chuyển để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 1

Những cành cây lớn được cắt tỉa phục vụ công tác di chuyển cây. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 2

Đơn vị thi công tiến hành cắt tỉa cây trên phố Kim Mã. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 3

Những cành cây lớn được cắt tỉa phục vụ công tác di chuyển cây. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 4

Đơn vị thi công tiến hành cắt tỉa cây trên phố Kim Mã. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 5

Đơn vị thi công tiến hành cắt tỉa cây trên phố Kim Mã. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 6

Đơn vị thi công tiến hành cắt tỉa cây trên phố Kim Mã. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 7

Những cành cây lớn được cắt tỉa phục vụ công tác di chuyển cây. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 8

Những cành cây lớn được cắt tỉa phục vụ công tác di chuyển cây. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Dịch chuyển hàng cây xanh phố Kim Mã để xây đường sắt Nhổn – ga Hà Nội - Ảnh 9

Những cành cây lớn được cắt tỉa phục vụ công tác di chuyển cây. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN