Dịch châu chấu hoành hành ở Sơn La

Với số lượng cả triệu con di chuyển thành đàn lớn, châu chấu đã tàn phá cây rừng, hoa màu ở Sơn La và một số địa phương ở biên giới Tây Bắc.

Theo VTC 14