Dịch bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ lan rộng

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO)- Sau khi lan rộng sang 2 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, dịch lở mồm long móng (LMLM) đang có diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/189597