DIC Intraco phát hành 4.640.000 cổ phần tăng vốn lên 80 tỷ đồng

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC Intraco) vừa thông qua phương án phát hành 4.640.000 cổ phần tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.