DIC: Chi phí đồng loạt tăng mạnh, lợi nhuận quý 3 giảm sâu

CTCP Đầu tư & Thương mại DIC (HOSE: DIC) vừa công bố BCTC quý 3 với doanh thu giảm nhẹ 4%, trong khi đó đa phần các khoản chi phí trong kỳ đều gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, kéo lãi ròng của DIC chỉ còn 390 triệu đồng, giảm sâu hơn 94%.

Cụ thể, doanh thu trong quý 3 của DIC đạt 735 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%. Biên lợi nhuận gộp DIC chưa có nhiều cải thiện so với cùng kỳ, duy trì ở mức 4.3%.

Đáng chú ý trong kỳ, các khoản chi phí tăng khá mạnh, trong đó tăng mạnh nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp với 9.2 tỷ đồng, tăng 66%, bên cạnh đó chi phí lãi vay với 14.2 tỷ đồng, tăng 41% và chi phí bán hàng với 7.2 tỷ đồng, tăng 43%. Đồng thời trong kỳ, khoản lợi ích của cổ đông thiểu số của DIC gần 2.6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, DIC ghi nhận lãi ròng cuối kỳ chỉ còn vỏn vẹn gần 390 triệu đồng, giảm mạnh hơn 94% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế qua 9 tháng lợi nhuận trước thuế (LNTT) và lãi ròng của DIC đạt 16.4 tỷ đồng và 3.7 tỷ đồng, theo đó thực hiện được 67% kế hoạch (LNTT: 24.7 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/09, hàng tồn kho của DIC là 191 tỷ đồng, tăng hơn 85% so với đầu năm (103 tỷ đồng). Tài sản cố định của DIC cũng ghi nhận con số gấp hơn 4 lần so với đầu năm, đạt 169 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có hơn 41 tỷ đồng, trong đó phần gia tăng chủ yếu đến từ chi phí xây dựng cơ bản – nhà máy clinker với hơn 130 tỷ đồng.

Nợ vay của DIC qua 9 tháng đầu năm cũng gia tăng khá mạnh, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng gần 35% lên 647 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn kết thúc quý 3 cũng ghi nhận hơn 87 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
20141114 - DIC - BCTC HOP NHAT Q3.pdf

Gia Nguyên