Địa đạo Phú Thọ Hòa thu hút du khách trong và ngoài nước

    Gốc

    Hanoinet - Khu di tích Địa đạo Phú Thọ Hòa nằm trên đường Địa Đạo, thuộc phường 18, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Từ xưa, nơi đây là vùng đất chịu ảnh hưởng của nhiều phong trào yêu nước của Bề Đường (Nguyễn Văn Bường), Thiên Địa Hội (Phan Phát Sanh), Hội kín Nguyễn An Ninh... Sau ngày 23/9/1945, Phú Thọ Hòa trở thành một trong những căn cứ kháng chiến.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=24790