Đĩa cứng ngoài mới của LaCie

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    LaCie đã giới thiệu một ổ đĩa cứng ngoài mới do nhà thiết kế công nghiệp Neil Poulton thiết kế.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8575&t=pcolarticle