Đi xe buýt được phát sơ đồ mạng tuyến miễn phí

    Gốc

    Hanoinet - Từ đầu tháng 9, tại điểm trung chuyển Cầu Giấy, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã triển khai chương trình cấp phát sơ đồ mạng tuyến xe buýt miễn phí tới hành khách. Chương trình sẽ kéo dài đến hết tháng 9/2007.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=22509