Đi tìm ngôi đền kỳ lạ trong rừng cấm

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Ngôi đền kỳ lạ giữa rừng thiêng, thờ thần Rừng, thần Rắn và vua La Chí không phải bằng bát nhang, tượng phật, mà bằng những chiếc đầu lâu trâu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/PSKS/LA54990/default.htm