Đi tìm điều kỳ diệu (tiếp theo và hết)

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Để tạo nên những kỳ tích trong y học, cán bộ, nhân viên Học viện Quân y đồng tâm, hiệp lực nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện những đề tài mới, phương pháp điều trị mới. Việc làm của họ không ngoài mục đích mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn và niềm vui khi có sức khỏe cho mọi người...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.psks.phongsu.53370.qdnd