Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Chiều nay 23-4, lần đầu tiên, một bộ sưu tập ảnh về đề tài di tích lịch sử cách mạng trong cả nước do các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên thực hiện đã được triển lãm tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120542&sub=134&top=43