Đi tàu... mới biết

Chuyến hành hương xuôi Nam bằng đường sắt đã không êm ả như tôi tưởng...Chi tiết...