Đi SH cướp tài sản

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chí lượn xe SH không biển kiểm soát trên địa bàn huyện Từ Liêm, quận Cầu Giấy (Hà Nội) rồi nhằm ai sơ hở là giật túi xách.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88481.cand