Chợ nổi Cái Răng đang 'chìm'?

Chợ nổi Cái Răng đang 'chìm'?

Bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc chợ nổi Cái Răng

Bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc chợ nổi Cái Răng

Tưng bừng Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng

Tưng bừng Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng

Bảo tồn những giá trị văn hóa ở chợ nổi Cái Răng

Bảo tồn những giá trị văn hóa ở chợ nổi Cái Răng

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng trở thành di sản phi vật thể quốc gia

[Ảnh]: Tưng bừng ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

[Ảnh]: Tưng bừng ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Công nhận Chợ nổi Cái Răng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận Chợ nổi Cái Răng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cần Thơ: Tưng bừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ: Tưng bừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng: Điểm nhấn thu hút khách du lịch

Chợ nổi Cái Răng: Điểm nhấn thu hút khách du lịch

Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng, di sản văn hóa vùng sông nước

Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng, di sản văn hóa vùng sông nước

Bảo tồn tối đa giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng

Bảo tồn tối đa giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng

Sôi động ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng

Sôi động ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa cấp quốc gia

Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa cấp quốc gia

Chợ nổi Cái Răng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chợ nổi Cái Răng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ tổ chức lễ hội du lịch tôn vinh Chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ tổ chức lễ hội du lịch tôn vinh Chợ nổi Cái Răng

Chuẩn bị khai mạc Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng

Chuẩn bị khai mạc Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng

Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Cần Thơ tổ chức 'Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng'

Cần Thơ tổ chức 'Ngày hội Du lịch chợ nổi Cái Răng'

Chợ nổi Cái Răng nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể

Chợ nổi Cái Răng nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể

Cần Thơ sẽ tổ chức 'Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng'

Cần Thơ sẽ tổ chức 'Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng'