Di sản Thành Nhà Hồ được lập Quy hoạch bảo tồn cấp Quốc gia

Sau khi được công nhận là Di sản thế giới vào ngày 27/6/2011, Thành Nhà Hồ được lập Quy hoạch bảo tồn cấp Quốc gia.

Theo Bộ VH, TT&DL, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Bộ VH, TT&DL lập Quy hoạch tổng thể cấp Quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó, cần lưu ý tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện cam kết với UNESCO sau khi Thành Nhà Hồ được công nhận là Di sản thế giới vào ngày 27/6/2011. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ VH, TT&DL cần sớm trình dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích