Di sản phố cũ

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Theo một cách phân chia rất tương đối của nhiều nhà văn hóa, lịch sử, kiến trúc sư, Hà Nội có thể chia thành ba khu vực. Ngoài khu phố cổ, thuộc quận Hoàn Kiếm, còn có khu phố cũ, quen gọi “khu phố Tây”, xây từ đầu thế kỷ XX, và khu phố mới, hình thành sau năm 1954.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/145230