Đi săn những loài ếch hiếm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Các nhà khoa học Anh đang chuẩn bị săn tìm những loài ếch nhái cực hiếm tại Costa Rica, trong đó bao gồm cả một loài cóc vàng đã tuyệt tích 20 năm qua.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/9/4/259995.tno