Đi máy bay "chùa"

    Gốc

    Chiếc Boeing 777 đáp xuống đường băng Changi (Singapore), từ từ giảm tốc độ  rồi dừng hẳn. Bỗng có cái gì đó rớt phịch từ phía trên càng máy bay xuống đất. Một người đàn ông!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/10/15/212439.tno